Tham quan nhà máy

Hình ảnh xưởng nhà máy

Đánh giá của khách hàng

Kiểm soát chất lượng

phòng thí nghiệm

Sơ đồ tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng (Tham khảo)

Biểu tượng kiểm tra chất lượng

Hình ảnh thiết bị

R & D

Hình ảnh triển lãm

Đội ngũ của chúng tôi

Các chứng chỉ liên quan

Giấy chứng nhận bằng sáng chế thủ công 188

Báo cáo thử nghiệm

Tiêu chuẩn điều hành của máy hút sữa

Chứng chỉ liên quan PDF

Báo cáo thử nghiệm cho thìa trẻ em

Báo cáo thử nghiệm (tiêu chuẩn máy hút sữa)

Chứng nhận CE